Restauratie

12 juni is een gedenkwaardige dag voor Zonnestraal. Op 12 juni 1928 werd Zonnestraal officieel geopend en op 12 juni 1982 gaf de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) opdracht tot de restauratiemogelijkheden van gebouwen volgens de stijl van het Nieuwe Bouwen. Zonnestraal werd als voorbeeld genomen. Vanaf het begin heeft de RDMZ strikte voorwaarden gesteld aan de restauratie. Er moest sprake zijn van integrale restauratie van zowel het hoofdgebouw met het Dresselhuyspaviljoen en het Ter Meulenpaviljoen, de werkplaatsen met mottoren, het dienstbodehuis De Koepel, als ook het landschap. In 2001 is het startsein gegeven voor de restauratie van het hoofdgebouw en de werkplaatsen. De werkplaatsen en het Hoofdgebouw zijn reeds gerestaureerd en in gebruik. In 2007 en 2008 is het casco van het Dresselhuyspaviljoen gerestaureerd. Momenteel staat het pand leeg en wordt er gezocht naar een huurder.

 

Restauratie Dresselhuijs