Voorlopige Lijst Werelderfgoed

Landgoed Zonnestraal staat op de Voorlopige Lijst Werelderfgoed.
Dit houdt in dat het Rijk de intentie heeft om Zonnestraal voor te dragen voor UNESCO.

Op 1 november jl. hebben alle sites op de Voorlopige Lijst Werelderfgoed (Nieuwe Hollandse Waterlinie, Bonaire, Eise Eisinga Planetarium, Romeinse Limes, Plantages West Curacao, Koloniƫn van Weldadigheid en Zonnestraal) een tussentijds dossier ingeleverd. Op basis van dit dossier wordt door een externe internationale commissie gekeken wat de volgorde van de nominaties voor de komende jaren wordt.

Klik hier voor het tussentijds dossier