Wie zijn wij?

Landgoed Zonnestraal  

Zonnestraal Hilversum BV is eigenaar van Landgoed Zonnestraal. Zij streeft naar volledige restauratie van de monumentale gebouwen en stelt zich ten doel om als eigenaar van de meeste gebouwen op het Landgoed Zonnestraal een beleid te voeren gericht op het behoud van de cultuurhistorische waarde van het landgoed met exploitaties passend binnen de bestemming van het landgoed.

Voor meer informatie: info@zonnestraal.org